Nowoczesne formy normalizacji przepisów dotyczących nieruchomości

Ostatnimi laty do naszego kraju przybył pewien dobry wzorzec dotyczący nowo budowanych osiedli mieszkaniowych. Na danym obszarze skupiającym wokół siebie jakąś konkretną ilość nieruchomości zaczęły powstawać na wzór tych zachodnich samorządowe jednostki zrzeszające mieszkańców. Ich założeniem miało być doprecyzowanie wielu przepisów dotyczących nieruchomości, a konkretniej budowanych tam osiedli domów, mieszkań lub lokali użytkowych.

Jednostka pomocnicza miasta – wspólnota lokalnych nieruchomości

Jednostka pomocnicza gminy bądź miasta, to swego rodzaju forma samorządowa zrzeszająca mieszkańców na danym terenie. Tego typu forma samorządu lub raczej władz lokalnych ma swoje kompetencje wykonawcze i uchwałodawcze, które mogą decydować o kształcie i charakterze nieruchomości lub mienia znajdującego się na danym obszarze.

Jednak, aby nie utrudniać i tak nie łatwej terminologii, można dla przykładu wyobrazić sobie, że nieruchomości znajdujące się w rejonie danej jednostki pomocniczej miasta, mają pewne charakterystyczne uwarunkowania. I tak mogą znajdować się tam obszary, osiedla lub domy, które są przeznaczone tylko do zabudowy mieszkalnej. Jednostka pomocnicza gminy może też wyznaczyć rejon aktywności turystycznej, gospodarczej itp. Jednak największa zaleta tego typu wspólnoty samorządowej to samostanowienie mieszkańców. Lokalni gospodarze osiedli, dzielnic, lub nawet pojedynczych domów czy mieszkań mają możliwość szerszego wypowiedzenia się w tematach związanych z kształtem ich nieruchomości lub mienia.

Przykładem jednostki pomocniczej miasta może być Świnoujście ze znajdującym się tam osiedlem „Przytór-Łunowo”.

Lokalne samorządy – idea nowoczesnych osiedli mieszkaniowych

Jednostka pomocnicza gminy bądź miasta funkcjonuje pod różnego typu nazewnictwem także w innych krajach. Tego typu samorządy w wielu państwach mają znacznie większą autonomię niż u nas.

We Francji, Niemczech czy krajach skandynawskich wspólnoty mieszkaniowe, które często nazywa się prywatnymi osiedlami, mają bardzo wyszczególnione przepisy dotyczące kształtu i charakteru nieruchomości znajdujących się na danym terenie. I tak osiedla domków jednorodzinnych muszą mieć określoną zabudowę, kształt lub nawet kolorystykę. W Belgii istnieją osiedla mieszkalne, gdzie np. zakazuje się mieszkańcom trzymania na swoich nieruchomościach jakiejś konkretnej zabudowy (nieużywanych zagród, budynków itp.)

Wydawałoby się, iż liberalny i otwarty na urozmaicenia Zachód Europy stałby w sprzeczności z powoływaniem tego typu przepisów. Jednak tam wymuszają to inicjatywy społeczne dotyczące kształtu nieruchomości. Mieszkańcy tego typu regulacjami bronią się przed rozwarstwieniem charakterystyki danego obszaru. Jednak podstawowe założenie tego typu przepisów dotyczących kształtu nieruchomości ma za zadanie doprecyzować, co wolno a czego nie wolno robić na konkretnej nieruchomości.

Osiedla Zielone, Domy Jednorodzinne Wolne od Zanieczyszczeń

W Polsce powstają osiedla, które w swoim podstawowym założeniu mają zachęcać mieszkańców do zamieszkania na danych nieruchomościach niż ich od nich jakimiś przepisami odstraszać. Stanowienie wewnętrznych przepisów osiedlowych ma za zadanie przede wszystkim dać jasny i czytelny sygnał mieszkańcom: tak, tu żyjemy na określonych zasadach, ale jesteśmy wolni od…  różnego typu konkretnych problemów, które dotykają inne osiedla czy gminy lokalne.

Bardzo dużo osiedli powstających na tego typu zasadach, ma też swoje założenia środowiskowe. Powstają domy, bloki czy lokale, wolne od zanieczyszczeń. Na tego typu nieruchomościach bardzo często montowane są systemy solarne lub inne formy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Najczęściej takie nieruchomości przyciągają uwagę potencjalnych nabywców, jako osiedla ‘zielone’, bądź ‘ekologiczne’. Oczywiście bardzo często takim domom, blokom czy lokalom przypisuje się także nazwy pochodne jak: nowoczesne, nowatorskie czy ekonomiczne.

Nieruchomości zakupuj w nowoczesnych osiedlach

Wewnętrzne osiedlowe przepisy, które mogą dotyczyć wspólnoty mieszkaniowej, czy szerzej: jednostki pomocniczej gminy bądź miasta, są dla zdecydowanej większości kupujących doskonałą formą dostępności do przepisów normalizujących lokalne prawa i obowiązki. Osiedla, które powstają na terenach gminnych nieruchomości starają się w swoich prawach wywalczyć coraz większą autonomię. Oczywiście nie jest to łatwe, ze względu na szereg uwarunkowań związanych ze złożonością przepisów. Jednak sam fakt, że istnieją miejsca, gdzie można się cieszyć z jednakowych warunków mieszkaniowych, a każdego mieszkańca dotyczą te same przepisy to wszystko przyciąga potencjalnych nabywców. Do tego sprawia, że takie osiedla domów, bloków czy mieszkań coraz bardziej zyskują na popularności. A tematem warto się zainteresować, gdyż jeśli zamierzamy zainwestować w nieruchomość, warto wiedzieć, jakie lokalne prawa na danym obszarze nam przysługują.